Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser

eller?

Norkirken 2 februar blir ute hos Andreas på Søm, så her er det bare å hive seg med 17-bussen ut til Sømslia.

Denne gangen er temaet: «Hva er tro?» Erik Albert fra Normisjon kommer, og holder andakten for oss.

Halv sju starter vi, som alltid 🙂

Husk å ta med et pålegg til kveldsmaten!

Les gjerne Efeserne 1 på forhånd.


Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige [i Efesos], de troende i Kristus Jesus.  2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!
Gud være lovet for nåden i Kristus!
3 Lovet være Gud,
vår Herre Jesu Kristi Far,
han som i Kristus har velsignet oss
med all Åndens velsignelse
i himmelen.

4 I Kristus utvalgte han oss
før verdens grunnvoll ble lagt
til å stå for hans ansikt,
hellige og uten feil.
I kjærlighet

5 og etter sin egen gode vilje
avgjorde han på forhånd
at vi skulle få rett til å være
hans barn ved Jesus Kristus,

6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,
som han overøste oss med
i ham som han elsker så høyt.

7 I ham har vi friheten,
kjøpt med hans blod,
tilgivelse for syndene.
Så rik er Guds nåde,

8 som han har latt strømme over oss
med all visdom og forstand,

9 da han kunngjorde for oss
sin viljes mysterium,
det han gjerne ville gjøre i ham.

10 Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:
å sammenfatte alt i Kristus,
alt i himmel og på jord i ham.

11 I ham er også vi blitt arvinger,
vi som på forhånd var bestemt til det
etter Guds forsett,
han som gjennomfører alt
etter sin egen plan og vilje.

12 Slik skulle vi være til lov og pris
for hans herlighet,
vi som alt nå har satt vårt håp
til Kristus.

13 I ham kom også dere til tro
da dere hørte sannhetens ord,
evangeliet om deres frelse.
I ham ble dere merket med seglet:
Den hellige ånd som var lovet oss,

14 han som er pantet på vår arv,
inntil Guds eget folk blir satt fri,
til lov og pris for hans herlighet.

Reklamer