Anno 2010:

Norkirken er i år et husfellesskap der vi samles til deling av liv, fellesskap med Gud og til bønn med og for hverandre.

Lederstrukturen har forandret seg til å bli rimelig flat, der Mathilde og Martin har ansvar for å være kontaktpunkt inn mot Normisjon og etterhvert også givertjeneste til Litauen!

Ellers er vi organisert slik at alle er med å bidrar enten det gjelder å åpne hus og hjem, enkel servering og andre ting man måtte ha lyst til!

En typisk Norkirkekveld ser ca slik ut:

  • Folk kommer rundt halv sju
  • Kaffe og prat – kanskje noen boller?
  • Andaktsdel – i høst Matteusevangeliget på DVD
  • Felles diskusjon, eventuelt rett over til smågrupper.
  • Smågrupper med prat om tema/andakt/litt om hvordan det går og bønn!
  • Felles avrunding med refleksjoner
  • Bønn til slutt.
  • (Kanskje åndelig/sosialt påfyll videre avhengig av husvertens leggetid)

Har du lyst å komme en gang, ta kontakt med enten

Martin på tlf: 90518636

Mathilde: 40048655

—-

Anno: 2009

Norkirken Kristiansand er per nå en husmenighet der en kjerne på rundt 15-20 mennesker deltar hver onsdag på husmøter.

Norkirken Kristiansand ligger under Normisjon, men styrer seg selv ganske pent rett fram, og med noen svinger til høyre og venstre avhengig av hvem som styrer skuta.

Norkirken Kristiansand har ingen ansatte, og drives av et lederteam på frivillig basis som har som hovedoppgave å holde hjulene i gang.

Andakter og andre bidrag kommer fra lederteamet, andre deltakere i husmenigheten vår, Normisjons egne folk og kanskje en mp3-fil av og til.

For oss som har vært med en stund er det veldig tydelig at husmenigheten består av folkene som er med, og ikke bygget vi møtes i.  Norkirken er levende og dynamisk, og den  preges av de som ønsker å være med. Vi er åpen for alle, og vi håper at du trives om du tar turen innom. Sjansen er stor 🙂

Reklamer